ZASYPOWE 5. KLASY 

Kotły zasypowe 5.klasy to kotły na paliwo stałe  spełniające wymagania 5.klasy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy 2009/125/WE.